Dokoh.nl

  Facebook nieTwitte nieuwPinterest nieuwgoogle plus idesignforyou

Voorwaarden

Inhoud website en aansprakelijkheid

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, zo ook bij dokoh.nl. Wij doen er alles aan om de inhoud van onze website uptodate te houden waarbij wij alle teksten met enige regelmaat op juist,- en betrouwbaarheid controleren. Echter, Dokoh.nl kan niet garanderen dat haar website continu beschikbaar en foutloos is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid welke voortvloeien uit gebruikte informatie van onze website of het feit dat onze website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

Beeld, merk en auteursmatriaal

Wij doen onze uiterste best om aan alle verplichtingen te voldoen welk voortvloeien uit wet- en regelgeving omtrent beeld, merk en auteursrecht. Wanneer jij van mening bent dat dit niet het geval is dan vernemen wij dit graag en herstellen wij eventuele gemaakte fouten.

Voor onze website geldt eveneens deze wetgeving. Onze website mag niet, tenzij schriftelijk door ons is goedgekeurd, gekopieerd en/of vermedigvuldigd worden. Dit zowel voor eigen en/of openbaar gebruik. Wanneer Dokoh.nl dit constateert dan zal zij waar zij dit nodig acht passende maatregelen treffen.

Leden activiteiten

Op onze website verwijzen wij naar onze leden. Deze verwijzingen brengen je op de website van onze leden. Op het moment dat je als bezoeker doorklikt en de website van dit lid bezoekt dan ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor dit bezoek en de daarbijbehorende verplichtingen die hieraan eventueel verbonden zijn. In geen enkel geval zijn wij voor deze bezoeken of de inhoud van de websites van onze leden aansprakelijk.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, en om de site te evalueren en te verbeteren is het nodig om kleine bestanden (de zogeheten cookies) op je computer op te slaan. Wanneer je onze website voor het eerst bezoek kan je de keuze maken of je dit wel of niet goed vindt. Wanneer je dit absoluut niet wilt dan verzoeken wij je vriendelijk om onze website niet meer te bezoeken en je webbrowsergeschiedenis te verwijderen.

Reacties  en likes

Op verschillende delen van de website is het mogelijk je gegevens of een reactie achter te laten. Daarnaast kan je op verschillende delen van onze website, liken delen en sharen. Deze gevens kunnen voor verschillende doeleinde gebruikt worden waaronder het versturen van een nieuwsbrief, het vermelden van je gegevens bij een winacties etc. Op het moment dat je je (persoonlijke) gegevens invult dan gaan wij er redelijkerwijs ervanuit dat je weet waarvoor deze gegevens gebruikt worden.

Daarnaast behouden wij het recht om, zonder opgaaf van reden, reacties en andere activiteiten welk een bezoeker op onze website heeft vermeldt, danwel heeft doorgelinked, te verwijderen.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om te allen tijde om de algemene voorwaarden en de disclaimer te wijzigen, vernieuwen danwel te veranderen. Op het moment dat dit het geval is dan zullen onze leden hiervan schiftelijk op de hoogte worden gebracht. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de actuele disclaimer.

Akkoord

Bezoekers van onze website gaan automatisch akkoord met de disclaimer van onze website. Leden van onze website ontvangen van ons algemene voorwaarden bij de aanmelding van de website.